VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/29/2010; 504 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/15/2010; 777 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 1:32:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/15/2010; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/1/2020 7:6:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/8/2010; 557 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 23:33:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20; Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/1/2010; 732 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 21:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/25/2010; 765 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 22:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/18/2010; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:42:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23; Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/11/2010; 928 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 15:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1; Rô-ma 8:28
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/4/2010; 1330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 17:15:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 7:6; Ma-thi-ơ 11:28-29
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/27/2010; 1306 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 1:40:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.