VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Châm-ngôn 18:14; Mác 16:15; Lu-ca 9:62
Yonggi Cho
C:2/9/2012; P: 5/26/2020; 1288 xem
Xem lần cuối 4/22/2024 14:41:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Ma-thi-ơ 3:11; Mác 16:17-18; Giê-rê-mi 20:9
Claudio Freidzon
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 1283 xem
Xem lần cuối 7.45 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:21-23; Mác 16:1-4; Giăng 20:13,15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/9/2023; 251 xem
Xem lần cuối 4/21/2024 21:43:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:39-41; Mác 16:1-6,9-11; Lu-ca 24:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/30/2024; 227 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2024 14:39:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
VPNS
C:9/1/2023; 167 xem
Xem lần cuối 4/21/2024 21:42:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Giăng 14:16
Ulf Ekman
C:4/24/2014; P: 7/31/2020; 885 xem
Xem lần cuối 4/19/2024 18:16:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/31/2020; 561 xem
Xem lần cuối 4/21/2024 4:45:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/14/2020; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 13:8:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 2:4-5; Ma-thi-ơ 6:33
Paul Hattaway
C:12/1/2011; P: 8/3/2021; 917 xem
Xem lần cuối 4/23/2024 11:3:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:18; Hê-bơ-rơ 2:3; Mác 16:20
Ralph Mahoney
C:11/14/2019; 645 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 23:11:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm