VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Gióp 26:7-8; Gióp 37:5; Lu-ca 1:37
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2020; P: 3/16/2020; 274 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 5:21:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18; Lu-ca 1:28; Giăng 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; P: 5/8/2021; 82 xem
Xem lần cuối 11/24/2021 12:48:42
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 417 xem
Xem lần cuối 11/29/2021 0:28:7
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:27; Lu-ca 1:37; Thi-thiên 19:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/18/2013; P: 1/3/2017; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 17:3:21
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 204 xem
Xem lần cuối 23.27 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/25/2014; 381 xem
Xem lần cuối 11/21/2021 8:2:54
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:28,37-38,48
VPNS
C:11/30/2021; 40 xem
Xem lần cuối 21.69 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
M. Jeudi
C:12/19/2019; 277 xem
Xem lần cuối 10.59 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:80; Lu-ca 3:2
John Bevere
C:1/9/2020; P: 1/10/2020; 306 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 0:50:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm