VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 106 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 22:55:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 7:57:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 248 xem
Xem lần cuối 4/2/2020 17:22:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 14:3:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2014; 310 xem
Xem lần cuối 3/25/2020 18:59:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Bill Bright
C:7/19/2019; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 12:0:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 126 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 10:24:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 8:15:20
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:19; Lu-ca 6:27b-28; Ma-thi-ơ 18:21; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20
Rick Warren
C:11/17/2016; 209 xem
Xem lần cuối 3/7/2020 18:48:23
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:32; Lu-ca 6:38; A-ghê 2:8
Reinhard Bonnke
C:11/13/2014; 380 xem
Xem lần cuối 3/23/2020 22:45:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm