VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Gióp 26:7-8; Gióp 37:5; Lu-ca 1:37
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2020; P: 3/16/2020; 260 xem
Xem lần cuối 10/27/2021 21:43:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18; Lu-ca 1:28; Giăng 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; P: 5/8/2021; 70 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 6:5:25
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 408 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 16:21:29
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:27; Lu-ca 1:37; Thi-thiên 19:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/18/2013; P: 1/3/2017; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 1:2:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 198 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 12:46:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/25/2014; 377 xem
Xem lần cuối 10/27/2021 15:5:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
M. Jeudi
C:12/19/2019; 261 xem
Xem lần cuối 50.32 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:80; Lu-ca 3:2
John Bevere
C:1/9/2020; P: 1/10/2020; 291 xem
Xem lần cuối 43.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm