VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Hợp Tác Với Người Khác

Phi-líp 4:14-19; Mác 12:41-44
John Bevere
C:4/19/2018; 20 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 21:37:27
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2018 7:50:29
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Sự Thật Về Bóng Tối

Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:4/19/2018; 22 xem
Xem lần cuối 11.49 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Phạm Tội

2 Sa-mu-ên 11; Gia-cơ 1:14-15
M. Jeudi
C:4/18/2018; 25 xem
Xem lần cuối 25.39 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Vui Mừng Trong Chúa

1 Sử-ký 16:31
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/14/2018; P: 4/17/2018; 22 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 6:29:39
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Không Có Lý Do Để Không Nghỉ Ngơi

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21; Mác 2:27
Rick Warren
C:4/14/2018; 42 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 23:31:49
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đời Đời Và Ngay Thẳng

Thi-thiên 45:6; Hê-bơ-rơ 1:8-9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/8/2018; P: 4/5/2018; 31 xem
Xem lần cuối 4/11/2018 11:30:57
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Hiệp Một Trọn Vẹn Trong Chúa

Giăng 17:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/29/2018; P: 4/12/2018; 28 xem
Xem lần cuối 4/18/2018 19:10:49
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chiến Sĩ Thập Tự

2 Sa-mu-ên 10
M. Jeudi
C:4/12/2018; 33 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 6:25:55
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đừng Bao Giờ Xấu Hổ Vì Đứng Trên Chân Lý

1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; 47 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 7:57:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 260  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm