VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:44:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 1)

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 23:50:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 2)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/7/2018; 61 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 5:6:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 1)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2018; 68 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 14:14:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Dâng Hiến Nào Là Thờ Phượng

Châm-ngôn 3:9; 1 Cô-rinh-tô 16:2
Rick Warren
C:12/7/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 12:4:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 12/2018

VPNS
C:12/15/2018; 19 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 8:32:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tháng Mười Hai Lại Về!

Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 67 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 10:17:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 8:40:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 2)

Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 29 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 0:3:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 2)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 33 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 20:12:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 283  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm