VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

Giăng 14:12-13
Bill Bright
C:6/25/2017; 54 xem
Xem lần cuối 9/10/2017 8:44:55
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi

Kim Hân
C:6/11/2011; P: 6/11/2014; 840 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 8:19:28
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thách Thức Cá Nhân

Phi-líp 4:6-7
John Bevere
C:3/10/2017; 136 xem
Xem lần cuối 9/20/2017 23:11:56
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2017

Hiệp Châu
C:1/18/2017; 170 xem
Xem lần cuối 9/19/2017 13:0:14
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Ban Ánh Sáng Để Chúng Ta Tiến Bước

Thi-thiên 119:130
Rick Warren
C:6/2/2017; 68 xem
Xem lần cuối 9/8/2017 0:18:18
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Kẻ Nào Tin Thì Mọi Việc Đều Được Cả

Ma-thi-ơ 9:37; Sáng-thế Ký 11:6; Mác 9:23; Thi-thiên 37:4; Hê-bơ-rơ 11:27
Ulf Ekman
C:12/11/2014; 691 xem
Xem lần cuối 9/5/2017 20:55:11
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Bạn Không Cần Trở Thành Người Hoàn Hảo, Chỉ Cần Thánh Khiết Để Được Chúa Sử Dụng

2 Ti-mô-thê 2:21; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:10/20/2016; 215 xem
Xem lần cuối 8/27/2017 7:19:6
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Cần Có Một Kế Hoạch Để Tăng Trưởng Tâm Linh

Hê-bơ-rơ 5:12
Rick Warren
C:3/30/2017; 115 xem
Xem lần cuối 9/13/2017 15:47:45
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:18b; Lu-ca 5:17-26
Rick Warren
C:6/25/2017; 53 xem
Xem lần cuối 9/10/2017 8:44:53
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

5 Cách Để Đuổi Kịp Thời Gian

Christianity Today
C:10/3/2011; 1477 xem
Xem lần cuối 9/16/2017 3:32:0
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  10 / 245  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm