VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Vào Đời (Kỳ 1)

Giăng 1:7-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/22/2018; 39 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa – Một Bài Thơ Lục Bát Đầy Cảm Hứng!

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2018; 87 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:4:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 3)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/5/2018; 61 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 68 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Lo Lắng. Hãy Tin Cậy Chúa!

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 1)

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 2)

1 Ti-mô-thê 2:4-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/4/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:4:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vào Đời (Kỳ 2)

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/23/2018; 29 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Của Chúa (Kỳ 1)

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/29/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:25
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm