VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Thay Vì Lo Lắng

Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:29:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Vui Mừng

Lu-ca 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/19/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

7 Ích Lợi Trong Sự Kính Sợ

Châm-ngôn 14:26
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/18/2018; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 21:29:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Yêu Thương

Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 12/2018

VPNS
C:12/15/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 8:13:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 85 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 2:8:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:4:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 2)

Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:32:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Hy Vọng Giáng Sinh (Kỳ 1)

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:18:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm