VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Lời Hứa Khi Làm Lành

Ê-sai 58:7-8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/30/2018; 44 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tổng Thống Và Ông Vua

Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 21:11:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Lo Lắng. Hãy Tin Cậy Chúa!

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nói Điều Tôi Biết

Giăng 9:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/19/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Mới Đông 2018

Hiệp Châu
C:10/18/2018; 91 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:10:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xem Diễn Hành

Ma-thi-ơ 21:9-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/12/2018; 65 xem
Xem lần cuối 1/17/2019 3:48:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:56:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 70 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:38:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm