VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Con Gà Và Trái Trứng

Bill Bright
C:1/16/2011; 630 xem
Xem lần cuối 1.46 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cần Dùng Nó

Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2018; 31 xem
Xem lần cuối 3.70 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 46 xem
Xem lần cuối 7.70 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Xem Diễn Hành

Ma-thi-ơ 21:9-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/12/2018; 42 xem
Xem lần cuối 10.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 16.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Điều Tôi Biết

Giăng 9:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/19/2018; 9 xem
Xem lần cuối 17.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hội Thánh Khuôn Mẫu Thời Tân Ước

G. Milton Smith
C:4/16/2011; 365 xem
Xem lần cuối 36.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Giải Tỏa Áp Lực của Đời Sống

Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; 322 xem
Xem lần cuối 38.31 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nơi An Nghỉ Thật (Kỳ 2)

Thi-thiên 46:1a
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/31/2018; 36 xem 3 lưu
Xem lần cuối 43.83 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm