VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 55:1-3; Ma-thi-ơ 11:28; 2 Phi-e-rơ 3:9; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/9/2019; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/9/2018; P: 2/12/2018; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 5/9/2020; 427 xem
Xem lần cuối 4.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:4; Mác 8:36
Rick Warren
C:8/23/2018; P: 1/26/2020; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.05 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rick Warren
C:3/28/2019; P: 12/24/2019; 240 xem
Xem lần cuối 8.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:29-30
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/23/2017; P: 10/5/2017; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.05 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:39
Dan Seaborn
C:1/16/2011; P: 10/27/2020; 397 xem
Xem lần cuối 13.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 12:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/18/2017; P: 12/8/2017; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.75 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 73:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/7/2018; 110 xem 3 lưu
Xem lần cuối 21.15 phút
Đọc  Chia sẻ
HTTL Northshore
C:3/1/2000; 628 xem
Xem lần cuối 22.81 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm