VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyền Tối Cao Của Đức Chúa Trời Trên Cuộc Đời Bạn

Bill Bright
C:3/27/2015; 271 xem
Xem lần cuối 50.48 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Lời Gọi Trái Ngược Cho Phi-e-rơ?

Giăng 1:37; Giăng 1:42; Ma-thi-ơ 4:18-19; Ma-thi-ơ 10:1-2
Charles Spurgeon
C:8/14/2014; 343 xem
Xem lần cuối 51.39 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hiệp Một

Phi-líp 2:1-4
M. Jeudi
C:9/4/2014; 557 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:44:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Nào Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại?

Ray Pritchard
C:3/27/2014; 290 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:39:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:35:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thay Đổi

Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 114 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:28:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Danh Nữ Trong Kinh Thánh – Bà Đô-ca/Ta-bi-tha (Dorcas/Tabitha)

Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-42
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/4/2015; 377 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:6:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Cuộc Du Thám Nguy Hiểm

Bill Bright
C:1/16/2011; 261 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:0:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Học Cách Trở Thành Người Nghe Tốt Hơn

Châm-ngôn 20:5; Châm-ngôn 19:11; Châm-ngôn 18:13
Rick Warren
C:1/19/2019; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 15:50:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Thương Xót Của Chúa Giúp Đỡ Chúng Ta Trong Những Thất Bại Của Mình

Bill Bright
C:1/16/2011; 293 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:38:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm