VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Thưa Chúa, Con Đã Hầu Việc Ngài, Vậy Thì Tại Sao?

Phi-líp 3:3
John Bevere
C:12/28/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:27:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tận Hưởng Những Gì Hiện Có

Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 84 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:3:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11-24
John Bevere
C:12/19/2018; 33 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:47:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Thay Vì Lo Lắng

Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:29:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:59:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:4:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ngợi Khen Chúa

1 Phi-e-rơ 2:9; Thi-thiên 47:1-2; Thi-thiên 150:6
Bill Norton
C:12/7/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Dâng Hiến Nào Là Thờ Phượng

Châm-ngôn 3:9; 1 Cô-rinh-tô 16:2
Rick Warren
C:12/7/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Cầu Thay

Ê-xê-chi-ên 37; Đa-ni-ên 9; Ga-la-ti 4:19; Ê-sai 66:8
Bill Norton
C:11/30/2018; 38 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Sống Bởi Năng Lực Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 4:20
Rick Warren
C:11/30/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm