VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 33 xem 1 lưu
Xem lần cuối 59.55 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 23:37:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 45 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 5:7:24
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 18:35:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Những Dấu Kỳ Phép Lạ (Phần 2)

Hê-bơ-rơ 18:8; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Rô-ma 1:16
Ralph Mahoney
C:10/4/2018; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 0:43:56
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Điều Gì Cần Để Giữ Sự Ngay Thật

Thi-thiên 119:9
Rick Warren
C:10/4/2018; 45 xem
Xem lần cuối 10/21/2018 11:10:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Những Ân Tứ Chữa Lành

Ma-thi-ơ 10:8
Kenneth Hagin
C:9/27/2018; 44 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 20:6:19
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đang chờ Chúng Ta Trồng Một Hạt Giống

Giăng 12:24
Rick Warren
C:9/27/2018; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 6:43:36
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Những Dấu Kỳ Phép Lạ Chứng Minh Cho Lời Của Đức Chúa Trời (Phần 1)

Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Mác 16:20; Giăng 6:2
Ralph Mahoney
C:9/22/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 18:12:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Thể Mua

Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 70 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 16:56:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm