VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hãy Tìm Kiếm Chúa Trước Và Xây Khỏi Ràng Buộc Của Đời

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Bill Bright
C:2/23/2018; 93 xem
Xem lần cuối 7/23/2018 7:34:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Đã Viết Chương Cuối Cho Cuộc Đời Chúng Ta

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Rick Warren
C:2/23/2018; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2018 19:52:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 117 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 12:40:13
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 132 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 16:18:55
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 74 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 20:19:22
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 20:22:16
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo

Thi-thiên 119:67
John Bevere
C:2/1/2018; 112 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 15:15:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 123 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 12:49:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lửa Ở Đâu?

1 Sa-mu-ên 13:1-6
Robert W. Carman
C:1/25/2018; 46 xem
Xem lần cuối 7/28/2018 19:10:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Chúng Ta, Không Đáp Ứng Tham Vọng

Phi-líp 4:19; Thi-thiên 84:11
Rick Warren
C:1/25/2018; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 7:34:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm