VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-xơ-tê 4:12-17; Thi-thiên 90:12; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:27
VPNS
C:1/5/1995; 2422 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 23:6:19
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:13-16
VPNS
C:3/30/2017; 1112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 9:43:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
VPNS
C:7/17/2006; 1305 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 6:39:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-6
VPNS
C:2/28/2017; 1128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 11:58:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
VPNS
C:3/31/2017; 1186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 10:1:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
VPNS
C:9/5/2016; 1294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 9:54:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
VPNS
C:7/1/2013; 1237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 10:1:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-36
VPNS
C:6/26/2009; 1562 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 5:25:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-38
VPNS
C:11/6/2007; 1111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 8:36:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-27
VPNS
C:4/28/2017; 1123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 10:2:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh