VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 1:3-7
VPNS
C:3/25/1993; 504 xem
Xem lần cuối 29.95 giây
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 5:12-18
VPNS
C:3/29/2009; 722 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7
VPNS
C:1/15/1999; 480 xem
Xem lần cuối 4.92 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:7-10
VPNS
C:10/7/1996; 646 xem
Xem lần cuối 5.90 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 3:20-35
VPNS
C:8/14/2006; 681 xem
Xem lần cuối 6.08 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 34:5-9
VPNS
C:5/26/2019; P: 5/25/2019; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.62 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
VPNS
C:2/15/2014; 905 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 10:32-34
VPNS
C:5/15/2018; 552 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.28 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
VPNS
C:9/21/2013; 1252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.63 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-6
VPNS
C:7/19/2008; 649 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.78 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 189  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app