VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Rô-ma 8:5-11
VPNS
C:1/3/2017; 882 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.36 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:22-25
VPNS
C:3/14/2018; 558 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.61 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:12-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2019; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.57 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 752 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.94 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:9/5/2011; 1824 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.11 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:37; Lu-ca 13:34
VPNS
C:1/26/1993; 607 xem
Xem lần cuối 10.94 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 12:28-34
VPNS
C:4/7/2020; P: 4/6/2020; 87 xem
Xem lần cuối 11.01 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 18:12-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 9/16/2014; 1079 xem
Xem lần cuối 11.39 phút
Đọc  Chia sẻ
Rick Warren
C:3/23/2000; 6899 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12.54 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 11:7-11
VPNS
C:4/5/2020; P: 4/4/2020; 313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 92  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app