VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
VPNS
C:12/17/2005; 628 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.55 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 7:1-7
VPNS
C:11/15/2017; 568 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 30:24-31
VPNS
C:12/9/2018; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.42 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-14
VPNS
C:4/24/2019; P: 4/23/2019; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.85 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
VPNS
C:11/6/1994; 739 xem
Xem lần cuối 5.84 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 14:12-31
VPNS
C:4/11/2006; 596 xem
Xem lần cuối 7.47 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-37
VPNS
C:12/18/2005; 639 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.65 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rick Warren
C:3/23/2000; 2010 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.99 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 14:12-26
VPNS
C:3/23/2013; 724 xem
Xem lần cuối 8.14 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rick Warren
C:3/23/2000; 6191 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8.39 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 127  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app