VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Sống Khôn Ngoan

Châm-ngôn 11:11-15
SVTK
C:11/13/1998; 493 xem
Xem lần cuối 38.46 giây
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Nếp Sống Cao Đẹp

Châm-ngôn 11:22-25
SVTK
C:12/10/1998; 425 xem
Xem lần cuối 1.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
SVTK
C:3/27/2017; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Như Cây Sự Sống

Châm-ngôn 11:26-31
SVTK
C:12/11/1998; 367 xem
Xem lần cuối 2.39 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Hòa Chung Niềm Vui Lớn

Lu-ca 2:8-20
SVTK
C:12/24/2016; 459 xem
Xem lần cuối 3.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Ca Ngợi Sự Giáng Thế Của Vua Giê-xu

Thi-thiên 96
SVTK
C:12/22/2016; 518 xem
Xem lần cuối 4.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
SVTK
C:12/29/2016; 492 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.32 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Tâm Tình Và Sứ Điệp

Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
SVTK
C:12/28/2016; 510 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Nếu Đức Chúa Trời Muốn

Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-23
SVTK
C:12/27/2016; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa

Lu-ca 2:25-38
SVTK
C:12/26/2016; 532 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.46 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 114  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |