VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Người Qua Đời Trong Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
VPNS
C:11/7/1999; 487 xem
Xem lần cuối 48.26 giây
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/23/2017; 65 xem
Xem lần cuối 1.67 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Trọn Phận Sự

Truyền-đạo 12:1-14
VPNS
C:2/13/2014; 980 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Ngày Gian Truân

Truyền-đạo 12:1-7
VPNS
C:1/19/2012; 803 xem
Xem lần cuối 3.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Hãy Nhớ Đấng Tạo Hóa Ngươi

Truyền-đạo 12:1-14
VPNS
C:4/10/2005; 765 xem
Xem lần cuối 4.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Của Lịch Sử

Lu-ca 2:1-3
VPNS
C:12/22/2014; 1057 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.32 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Ý Chúa và Hành Động

Sáng-thế Ký 31:1-24
VPNS
C:1/2/2008; 616 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6.32 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Phù Hộ Gia-cốp

Sáng-thế Ký 31:25-55
VPNS
C:1/3/2008; 551 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đừng Đoán Xét Ai

Gióp 5:1-7
VPNS
C:3/19/2017; 431 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.27 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Cha Mẹ và Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-4; Cô-lô-se 3:20-21
VPNS
C:7/7/2012; 1050 xem
Xem lần cuối 12.14 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 82  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |