VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Người Bệnh Bên Ao Bế-tết-sa

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; P: 5/19/2013; 887 xem
Xem lần cuối 8.07 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tầm Quan Trọng của Lịch Sử

Nê-hê-mi 12:1-26
VPNS
C:7/16/2018; 107 xem
Xem lần cuối 8.14 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tìm Chúa

Gióp 23:1-7
VPNS
C:7/15/2018; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12.82 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Quan Tâm Lẫn Nhau

Cô-lô-se 3:12-17
VPNS
C:2/4/2002; 674 xem
Xem lần cuối 13.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Kính Trọng

Ê-phê-sô 5:22-33
VPNS
C:10/26/2002; 507 xem
Xem lần cuối 13.81 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Vì Sao Phải Tha Thứ?

Phi-lê-môn 1:17-21
VPNS
C:7/13/2018; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.74 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tin Lành Đắc Thắng: Cứu Mọi Người

Rô-ma 1:14-17
VPNS
C:4/12/2016; 664 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.62 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Trở Nên Con Cái Của Sự Sáng

Giăng 12:27-36
VPNS
C:5/18/2017; 550 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Mạc khải Mới

Đa-ni-ên 9:25-27
VPNS
C:7/26/1993; 409 xem
Xem lần cuối 33.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Vâng Phục Nhau

Ê-phê-sô 5:21-33
VPNS
C:9/14/2002; 786 xem
Xem lần cuối 33.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |