VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tại Sao?

Thi-thiên 2:1-4
VPNS
C:6/21/1995; 352 xem
Xem lần cuối 2.01 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đầy Tớ Của Anh Chị Em

Giăng 13:3-8
VPNS
C:8/16/2017; 360 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Được Xức Dầu

Thi-thiên 2
VPNS
C:2/24/1999; 347 xem
Xem lần cuối 3.80 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đặc Ân Của Người Tin Chúa

Rô-ma 5:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 642 xem
Xem lần cuối 13.68 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Được Xưng Công Bình Không Nhờ Luật Pháp

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 618 xem
Xem lần cuối 14.75 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Được Xưng Công Bình Không Nhờ Phép Cắt Bì

Rô-ma 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 538 xem
Xem lần cuối 16.36 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Áp-ra-ham Được Công Chính Nhờ Đức Tin

Rô-ma 4:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 713 xem
Xem lần cuối 17.21 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nhờ Đức Tin Để Được Cứu

Rô-ma 3:27-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 731 xem
Xem lần cuối 18.83 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 3

Phi-líp 3
VPNS
C:2/7/2003; 509 xem
Xem lần cuối 26.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Tri Thức về Đức Chúa Trời

Rô-ma 11:33-36; Phi-líp 3:7-8
VPNS
C:3/15/2011; 846 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 163  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |