VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Lời Nói, Việc Làm Của Sứ Giả

Ma-thi-ơ 10:5-8
VPNS
C:12/4/1995; 415 xem
Xem lần cuối 2.54 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Thờ Phượng: Vì Chúa hay Vì Mình?

Thi-thiên 100
VPNS
C:1/7/2007; 524 xem
Xem lần cuối 5.97 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Ca Tụng Đấng Sáng Tạo

Thi-thiên 104
VPNS
C:10/23/2004; 381 xem
Xem lần cuối 7.44 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước Hạnh và Sự Thỏa Lòng

Thi-thiên 84:1-12
VPNS
C:10/20/2013; 904 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.62 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Những Người Cô Đơn

Lu-ca 17:11-19
VPNS
C:1/30/2008; 704 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.52 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Yêu Thương và Tha Thứ

Lu-ca 17:1-10
VPNS
C:1/29/2008; 661 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.79 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Vui Mừng Ca Ngợi Đức Chúa Trời

Thi-thiên 100:1-5
VPNS
C:10/11/2009; 769 xem
Xem lần cuối 10.77 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nếp Sống Đạo của Cơ Đốc Nhân

Lu-ca 17:1-19
VPNS
C:7/22/2013; 914 xem
Xem lần cuối 11.22 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Hãy Thoát Khỏi Cái Vỏ Vị Kỷ

Lu-ca 17:11-19
VPNS
C:8/21/2004; 676 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.66 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Làm Gì Để Tạ Ơn Chúa?

Thi-thiên 116:12-14; Thi-thiên 92:1; Thi-thiên 33:2-3; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 147:7; Thi-thiên 100:4
VPNS
C:11/24/2004; 1662 xem
Xem lần cuối 12.02 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 109  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |