VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Vui Mừng Chúc Tụng Chúa (2)

Thi-thiên 95:1-11
VPNS
C:2/2/2003; 456 xem
Xem lần cuối 12.13 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Biết Lắng Nghe

Thi-thiên 95:1-11
VPNS
C:9/6/2009; 546 xem
Xem lần cuối 19.14 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
VPNS
C:3/27/2017; 16 xem
Xem lần cuối 32.14 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Bài Học Quá Khứ

Thi-thiên 95
VPNS
C:3/7/1999; 314 xem
Xem lần cuối 34.16 giây
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Bài Ca Ngợi Năng Quyền

Thi-thiên 95
VPNS
C:7/12/2004; 370 xem
Xem lần cuối 55.16 giây
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tìm Cầu Chúa

Gióp 5:8-16
VPNS
C:3/26/2017; 165 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.22 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Sự Đoán Phạt Và Lời Hứa

Ê-sai 27:1-13
VPNS
C:9/30/2014; 660 xem
Xem lần cuối 1.39 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lòng Rộng Rãi Đáng Phục

Mác 14:1-11
VPNS
C:11/12/2014; 775 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.55 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Hai Hạng Người

Mác 14:1-11
VPNS
C:4/1/1996; 420 xem
Xem lần cuối 1.62 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Kết Thúc trong Vui Mừng, Phước Hạnh

Sô-phô-ni 3:14-20
VPNS
C:4/6/2013; 627 xem
Xem lần cuối 1.70 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 257  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |