VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?

Giê-rê-mi 6:16-20
VPNS
C:10/23/2017; 98 xem
Xem lần cuối 2.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Việc Làm Hiện Tại và Viễn Tượng Tương Lai

Ma-thi-ơ 25:31-46
VPNS
C:1/3/1999; 436 xem
Xem lần cuối 2.65 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ẩn Mình Khỏi Chúa

Gióp 13:18-28
VPNS
C:10/22/2017; 222 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.47 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Mọi Người Đều Chịu Phán Xét

1 Cô-rinh-tô 3:6-15; Khải-huyền 20:11-15; Ma-thi-ơ 25:46
VPNS
C:3/3/2012; 976 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.74 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tội Lỗi và Chiến Lược Của Nó

Sáng-thế Ký 38:1-30
VPNS
C:12/10/2002; 552 xem 3 lưu
Xem lần cuối 15.89 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Giữ Lời Hứa

Sáng-thế Ký 38
VPNS
C:2/11/1998; 409 xem
Xem lần cuối 16.25 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiếp Nhau 2

Ma-thi-ơ 25:31-46
VPNS
C:3/9/2004; 462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.57 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhẫn Nại Chờ Đợi

Rô-ma 8:24-25
VPNS
C:3/26/1999; 479 xem
Xem lần cuối 21.69 phút
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ai Phải Hơn

Sáng-thế Ký 38:1-30
VPNS
C:2/22/2008; 590 xem 2 lưu
Xem lần cuối 23.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiếng Kèn Từ Người Canh Gác

Giê-rê-mi 6:16-17
VPNS
C:10/21/2017; 294 xem
Xem lần cuối 23.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 79  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |