VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Năm Mới Và Cuộc Chiến Đấu Mới (I)

2 Sa-mu-ên 11:1-4
VPNS
C:1/1/1991; 1425 xem
Xem lần cuối 2.21 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Giê-rê-mi 17:7-8
VPNS
C:1/1/2015; 1336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.92 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Phục Vụ Trẻ Em

Lu-ca 18:15-17
VPNS
C:8/9/2014; 896 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.59 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Hướng Đến Năm Mới

Mác 9:14-27
VPNS
C:1/1/2004; 1601 xem
Xem lần cuối 7.34 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Trông Cậy Sự Hư Không

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/22/2018; 362 xem
Xem lần cuối 8.59 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Nghe Và Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:21-24
VPNS
C:1/20/2018; 379 xem
Xem lần cuối 9.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Dậy Sớm Phán Dạy

Giê-rê-mi 7:8-15
VPNS
C:1/23/2018; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.24 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Mẹ Và Anh Em Chúa

Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2015; 360 xem
Xem lần cuối 10.81 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Dấu Lạ Giô-na

Ma-thi-ơ 12:38-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/27/2015; 349 xem
Xem lần cuối 11.61 phút
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tội Phạm Đến Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 12:22-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2015; 316 xem
Xem lần cuối 12.24 phút
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |