VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hội Thánh: Hy Vọng Cho Trần Gian

Ma-thi-ơ 16:17-19
VPNS
C:11/9/2015; 674 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.50 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Bạn Tốt

Gióp 4:1-6
VPNS
C:2/19/2017; 119 xem
Xem lần cuối 9.91 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Theo Ý Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 1:1
VPNS
C:10/28/2016; 450 xem
Xem lần cuối 12.55 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Trả Thù

Ma-thi-ơ 5:38-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2015; 366 xem
Xem lần cuối 22.80 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Yêu Người

Ma-thi-ơ 5:23-24
VPNS
C:7/3/2015; 709 xem 3 lưu
Xem lần cuối 23.87 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Không Trả Thù

Ma-thi-ơ 5:38-46
VPNS
C:7/4/2015; 676 xem 2 lưu
Xem lần cuối 24.60 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Tuyên Xưng Của Sứ Đồ Phi-e-rơ

Ma-thi-ơ 16:16-18
VPNS
C:3/11/2014; 832 xem 3 lưu
Xem lần cuối 27.12 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Được Chứng là Đẹp Lòng Chúa

Sáng-thế Ký 5:3-24
VPNS
C:1/14/2011; 685 xem 2 lưu
Xem lần cuối 28.75 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 5:3-24
VPNS
C:1/13/2011; 741 xem 2 lưu
Xem lần cuối 28.92 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ðồng Đi với Chúa

Sáng-thế Ký 5:22-24
VPNS
C:6/22/2013; 666 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.03 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 133  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |