VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hy Vọng Nào?

Thi-thiên 2:1-12
VPNS
C:6/5/2011; 631 xem
Xem lần cuối 25.18 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng

Lu-ca 24:13-35
VPNS
C:4/25/2011; 821 xem
Xem lần cuối 36.50 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Ta Ở Cùng Các Ngươi

A-ghê 2:1-9
VPNS
C:1/1/2010; 1278 xem
Xem lần cuối 44.81 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Vững Tin và Hy Vọng

Rô-ma 4:13-25
VPNS
C:8/31/2010; 823 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.17 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng

Giô-ên 2:1-17
VPNS
C:8/22/2003; 513 xem
Xem lần cuối 2.15 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Binh Vực Người Nghèo

Nê-hê-mi 5:1-19
VPNS
C:5/3/2008; 534 xem
Xem lần cuối 3.22 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Ở Cùng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 3
VPNS
C:7/22/2004; 412 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.02 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Đình Đầu Tiên: A-đam Và Ê-va

Sáng-thế Ký 1:0-4:0
Lê Tường Quy
C:1/5/2014; P: 2/6/2015; 538 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tạ ơn Chúa tận căn bản

Thi-thiên 100:1-5
VPNS
C:11/26/1994; 790 xem
Xem lần cuối 4.67 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ta Ở Cùng Các Ngươi

A-ghê 1:12-13
VPNS
C:9/9/1997; 488 xem
Xem lần cuối 4.79 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 131  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app