VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Ít-ra-ên Được Mở Rộng

Ê-sai 56:1-8
VPNS
C:4/8/2006; 432 xem
Xem lần cuối 19.26 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Không Còn Cơ Hội

Giê-rê-mi 7:8-16
VPNS
C:1/24/2018; 499 xem 3 lưu
Xem lần cuối 25.26 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Gieo Gì Gặt Nấy

Giê-rê-mi 5:15-19
VPNS
C:6/19/2017; 595 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Khuyên Khôn Khéo

Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-40
VPNS
C:11/7/2017; 552 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Năng Lực Của Tình Yêu - Sáng

1 Giăng 2:9-11
VPNS
C:4/12/2018; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Ê-sai 32:1-20
VPNS
C:11/25/2014; 1018 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đổi Buồn Ra Vui

Giăng 16:16-22
VPNS
C:9/18/2018; 260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.14 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Trách Nhiệm Của Người Được Phước

Ê-phê-sô 1:11-14
VPNS
C:12/11/2017; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Khôn Và Người Dại

Ma-thi-ơ 7:24-27
VPNS
C:5/5/2015; 981 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.47 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Giô-sép: Người Tin Cậy Và Vâng Lời Chúa

Ma-thi-ơ 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/25/2012; 846 xem
Xem lần cuối 9.44 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 132  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app