VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 7:25-36
VPNS
C:3/16/2016; 765 xem
Xem lần cuối 1.05 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-24
VPNS
C:3/22/2003; 640 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.35 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-16
VPNS
C:8/30/1992; 608 xem
Xem lần cuối 2.05 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-18
VPNS
C:3/23/2019; P: 3/22/2019; 283 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.45 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 7:1-13
VPNS
C:2/20/2016; 587 xem
Xem lần cuối 2.66 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 19:7-14
VPNS
C:9/18/2002; 729 xem
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 5:31-39
VPNS
C:8/11/1993; 440 xem
Xem lần cuối 4.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
VPNS
C:10/3/1996; 879 xem
Xem lần cuối 4.43 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
VPNS
C:12/10/2015; 788 xem
Xem lần cuối 4.87 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 5:31-39
VPNS
C:11/12/2015; 810 xem
Xem lần cuối 5.02 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 168  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app