VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-24
VPNS
C:11/9/2012; 919 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
VPNS
C:1/30/2008; 926 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.33 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:1-20
VPNS
C:9/9/1995; 389 xem
Xem lần cuối 8.91 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5
VPNS
C:1/14/2008; 800 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.98 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
VPNS
C:9/7/2002; 759 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.08 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 13:7-8,24-27
VPNS
C:3/22/1991; 641 xem
Xem lần cuối 9.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19
VPNS
C:7/17/1999; 745 xem
Xem lần cuối 9.49 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5
VPNS
C:8/2/2017; 727 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.18 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:1-36
VPNS
C:7/21/2005; 463 xem
Xem lần cuối 11.48 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 97  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app