VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 10:8-17; Lu-ca 15:11-31
VPNS
C:3/14/1991; 1807 xem 4 lưu
Xem lần cuối 19.88 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
VPNS
C:4/20/1992; 833 xem
Xem lần cuối 19.95 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 28:1-2
VPNS
C:2/25/2021; P: 2/24/2021; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 2:1-12
VPNS
C:8/9/2006; 904 xem 1 lưu
Xem lần cuối 20.55 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:28-30
VPNS
C:11/27/1995; 569 xem
Xem lần cuối 20.68 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:1-12
VPNS
C:10/17/1991; 1924 xem 5 lưu
Xem lần cuối 20.85 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 801 xem
Xem lần cuối 21.10 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
VPNS
C:11/16/2020; P: 11/15/2020; 398 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 949 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 22:10-16
VPNS
C:11/21/2020; P: 11/20/2020; 461 xem 3 lưu
Xem lần cuối 21.30 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app