VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:7/23/1994; 962 xem
Xem lần cuối 18.16 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-16
VPNS
C:1/12/2011; 1288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 18.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:27-36
VPNS
C:8/10/2001; 774 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 20:1-10
VPNS
C:1/16/2020; P: 1/15/2020; 961 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.68 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Tít 3:8-11
VPNS
C:10/9/2007; 761 xem
Xem lần cuối 21.91 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20
VPNS
C:2/1/2000; 654 xem
Xem lần cuối 22.13 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21
VPNS
C:3/25/2006; 906 xem 2 lưu
Xem lần cuối 23.08 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:27
VPNS
C:2/20/2018; 2441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 23.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
VPNS
C:6/23/2011; 1279 xem
Xem lần cuối 23.92 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 9:6b-18
VPNS
C:10/21/2005; 942 xem 1 lưu
Xem lần cuối 24.50 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 162  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh