VietChristian
VietChristian
svtk.net

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2020/02/14: Boko Haram đã gia tăng các cuộc tấn công của họ vào dân chúng ở xứ Chad và có lời đồn đại là họ đang lên kế hoạch tấn công nhà thờ. Các nhà thờ xin chúng ta cầu nguyện cho họ.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/02/14: – Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi. Xin Chúa ban cho Ủy viên MS Phạm Trọng Huy, cùng các thành viên trong Ủy Ban: Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Đỗ Đăng Khoa, MSNC Nguyễn Khánh Tường, Truyền đạo (TĐ) Võ Nhân Từ, Thầy Phạm Xuân Trí có ơn, sức, khải tượng, đường hướng gây dựng, và nâng cao đời sống tâm linh cho giới trẻ, hầu giúp giới trẻ định hướng cho đời sống và phục vụ Chúa cách hiệu quả. Xin cầu nguyện cho các mục vụ thể thao và âm nhạc cho giới trẻ thu hút được những thanh thiếu niên chưa biết Chúa đến với Ngài.

Xem Thêm112,636
149,180,114