VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2020/02/15: Sau khi cha mẹ cô trở thành tín hữu Cơ Đốc tại Việt Nam, Phouc 6 tuổi bị một dân làng đánh cô và gây ra chấn thương đầu. Xin cầu nguyện cho sự hồi phục hoàn toàn của Phouc.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/02/15: – Ủy Ban Phụ Nữ. Xin Chúa thêm ơn trên MS Nguyễn Thế Hiển, ủy viên đặc trách trong công tác với Ủy Ban Phụ Nữ. Xin Chúa ban phước cho những CT bồi linh cho phụ nữ trong các vùng có nhiều người tham dự, đáp ứng nhu cầu của những người nữ trong nhà Chúa. Xin Chúa cho những người nữ Tin Lành có niềm tin yêu sắt son với Chúa. Xin Chúa cho họ lòng tin yêu Chúa và tinh thần phục vụ Chúa được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Xem Thêm112,643
149,191,927