VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2019/12/03: Theo Chúa Jesus là một khó khăn đối với người Somalia ở Đông Phi, họ sẽ đối diện với án tử hình khi bỏ đi tôn giáo cũ của họ. Cầu nguyện cho sự khôn ngoan và bảo vệ cho các tín hữu Cơ Đốc khi sống theo đức tin của họ, thường trong bí mật và sợ hãi.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/12/03: – Tỉnh Lâm Đồng. Tin Lành truyền đến Lâm Đồng đã 90 năm qua (1929–2019). Mùa xuân năm 1929, Đức Chúa Trời đã sai Ông Bà Giáo sĩ Jackson và Ông Bà Mục sư (MS) Lê Văn Quế đến Đà Lạt truyền ơn cứu rỗi cho đồng bào. Tiếng chuông Phúc Âm từ đó vang dội giữa núi đỏ, rừng xanh và được phát triển từ đó. Cảm tạ Chúa có vô số người được cứu, đa số là người sắc tộc. Xin Chúa ban phước cho MS Bùi Phụng, trưởng ban đại diện tỉnh, điều hành công việc Chúa trong tỉnh cách tốt đẹp. Xin cầu nguyện cho các CT bồi linh, huấn luyện các chấp sự, và các khóa Thánh Kinh Căn Bản được tổ chức tốt đẹp.

Xem Thêm105,710
141,190,951