VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2019/12/04: – Xin cầu nguyện cho công việc Chúa tại tỉnh Lâm Đồng. Toàn tỉnh có 250 HT, Hội Thánh Nhánh (HTN), và Điểm Nhóm (ĐN) với tổng số tín hữu hơn 90 ngàn. Xin Chúa ban ơn sức trên 84 Mục sư, Truyền đạo (TĐ) để chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên lớn mạnh, Thành phố (Tp.) Đà Lạt: HT Đà Lạt, MS Bùi Phụng. Cảm tạ Chúa HT trải qua biết bao thời kỳ và thay đổi của đất nước nhưng tạ ơn Chúa, Ngài luôn gìn giữ và bảo tồn cho đến ngày nay. HT Tà Nung, Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Di Duin; HT Trạm Hành, MSNC Lê Minh Tân. Xin Chúa ban ơn, giúp sức trên các đầy tớ Chúa để giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Chúa hầu HT phát triển vững mạnh, có nhiều người tin nhận Ngài.

Xem Thêm135,835
170,221,353