Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh1/28/2020 19:24:418596
2Bạn Có Thể Trở Thánh Người Vô Tội1/28/2020 11:46:214304
3Chúa Đã Sống Lại!1/28/2020 8:46:494649
4Chúa Giê-xu Vẫn Sống!1/28/2020 15:57:423350
5Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất Của Tình Yêu1/28/2020 17:51:505360
6Hãy Đối Diện Với Nó, Nó Trống Không1/28/2020 3:10:253604
7Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!1/28/2020 18:55:494827
8Kỷ Niệm Lễ Phục Sinh1/28/2020 2:58:223011
9Lễ Phục Sinh Là Một Thời Gian Hạnh Phúc!1/28/2020 10:29:595411
10Lễ Phục Sinh: Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian1/28/2020 4:23:94012
11Món Quà Phục Sinh Cho Jennie1/28/2020 21:5:283053
12Ngài Làm Điều Này Chỉ Vì Bạn1/28/2020 10:16:583615
13Ngài Sống!1/28/2020 21:7:43131
14Ngôi Mộ Trống Không1/28/2020 14:44:23675
15Sự Kỷ Niệm Ngày Lễ Phục Sinh Vào Những Lúc Cuối1/28/2020 10:16:594397
16Sự Quan Trọng Của Phục Sinh1/28/2020 8:28:594132
17Sự Thương Khó Của Chúa Giê-xu Christ1/28/2020 3:3:388915
18Tình Yêu Lạ Lùng1/28/2020 10:4:523322
19Thập Tự Giá1/28/2020 7:24:15203
20Tin Mừng của Lễ Phục Sinh1/25/2020 23:31:53151

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


242,898
146,678,208