Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh12/6/2023 12:6:5810432
2Bạn Có Thể Trở Thánh Người Vô Tội12/2/2023 4:18:504987
3Chúa Đã Sống Lại!12/4/2023 9:36:295831
4Chúa Giê-xu Vẫn Sống!12/6/2023 9:40:324048
5Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất Của Tình Yêu12/5/2023 10:23:216195
6Hãy Đối Diện Với Nó, Nó Trống Không12/4/2023 5:19:524216
7Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!12/5/2023 14:35:566005
8Kỷ Niệm Lễ Phục Sinh11/25/2023 2:51:533885
9Lễ Phục Sinh Là Một Thời Gian Hạnh Phúc!12/3/2023 7:12:406546
10Lễ Phục Sinh: Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian12/5/2023 1:25:184828
11Món Quà Phục Sinh Cho Jennie12/6/2023 5:45:233762
12Ngài Làm Điều Này Chỉ Vì Bạn12/5/2023 1:59:514298
13Ngài Sống!12/3/2023 4:8:283767
14Ngôi Mộ Trống Không12/5/2023 14:3:274287
15Sự Kỷ Niệm Ngày Lễ Phục Sinh Vào Những Lúc Cuối11/30/2023 3:25:415044
16Sự Quan Trọng Của Phục Sinh12/6/2023 15:17:05003
17Sự Thương Khó Của Chúa Giê-xu Christ12/5/2023 15:30:479983
18Tình Yêu Lạ Lùng12/5/2023 21:42:203907
19Thập Tự Giá11/26/2023 7:55:156014
20Tin Mừng của Lễ Phục Sinh11/28/2023 19:41:113758

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,980
240,628,200