VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Home | Index | Job | Psalms 116 | Psalms 117 | Psalms 118 | Proverbs

Psalms 117

117 BIBLE VERSIONS

1 O praise Jehovah, all ye nations; Laud him, all ye peoples. 2 For his lovingkindness is great toward us; And the truth of Jehovah [endureth] for ever. Praise ye Jehovah. Psalm 118

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website