VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Home | Index | Job | Psalms 116 | Psalms 117 | Psalms 118 | Proverbs

Psalms 117

117 BIBLE VERSIONS

1 O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people. 2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD [endureth] for ever. Praise ye the LORD. Psalm 118

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website