VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 119 | Thánh Thi 120 | Thánh Thi 121 | Châm Ngôn

Thánh Thi 120

120 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong lúc khốn khổ tôi cầu khẩn CHÚA Và Ngài đã đáp lời tôi. 2 Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi môi giả dối, Khỏi lưỡi lừa gạt. 3 Hỡi lưỡi lừa gạt, Ngài sẽ giáng gì cho ngươi? Và thêm hình phạt gì cho ngươi? 4 Ấy là các mũi tên nhọn của binh sĩ Với than củi đỏ rực. 5 Khốn nạn cho tôi, tôi như sống với người Mê-siếc, Như ngụ trong trại của người Kê-đa. 6 Tôi đã cư ngụ quá lâu Với những kẻ ghét hòa bình. 7 Tôi muốn hòa bình Nhưng khi tôi nói lên thì chúng muốn chiến tranh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn