VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 123 | Thánh Thi 124 | Thánh Thi 125 | Châm Ngôn

Thánh Thi 124

124 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Y-sơ-ra-ên hãy tuyên bố: Nếu CHÚA không ở cùng chúng ta; 2 Nếu CHÚA không ở phía chúng ta Khi phàm nhân nổi lên chống nghịch chúng ta, 3 Thì chúng ắt đã nuốt sống chúng ta Khi chúng nổi giận cùng chúng ta rồi; 4 Thì nước lụt ắt đã cuốn trôi chúng ta; Nước lũ đã tràn ngập linh hồn chúng ta; 5 Và dòng nước cuồng bạo Đã tràn ngập linh hồn chúng ta rồi. 6 Cảm tạ CHÚA, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. 7 Linh hồn chúng ta như con chim Thoát khỏi bẫy sập của kẻ bẫy chim; Bẫy đã gãy Và chúng ta thoát khỏi. 8 Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh CHÚA; Là Đấng tạo nên trời và đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn