VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 129 | Thánh Thi 130 | Thánh Thi 131 | Châm Ngôn

Thánh Thi 130:3-4

130 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

3 Chúa ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi; Thì lạy Chúa, còn ai sống nổi. 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ Để người ta kính sợ Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn