VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 134 | Thánh Thi 135 | Thánh Thi 136 | Châm Ngôn

Thánh Thi 135

135 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh CHÚA, Hỡi các tôi tớ của CHÚA, hãy ca ngợi. 2 Các ngươi là người phụng sự trong đền CHÚA, Trong sân Đức Chúa Trời chúng ta, 3 Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện. Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu. 4 Vì CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài Và chọn Y-sơ-ra-ên làm tài sản của mình. 5 Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại Và Chúa chúng ta lớn hơn tất cả các thần. 6 CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài, Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất, Trên biển và trong tất cả vực sâu. 7 Ngài làm mây bay lên từ tận cùng quả đất; Ngài làm chớp nhoáng trong cơn mưa; Ngài khiến gió đến từ trong kho mình. 8 Đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập, Từ con loài người đến con loài thú. 9 Hỡi Ai-cập, Ngài đã làm dấu lạ, phép mầu ở giữa ngươi Để phạt Pha-ra-ôn cùng cả quần thần người. 10 Ngài đánh bại nhiều nước Và giết nhiều vua mạnh mẽ; 11 Như Si-hôn vua của người A-mô-rít, Óc, vua của Ba-san Cùng tất cả các vương quốc vùng Ca-na-an; 12 Và Ngài ban đất ấy cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài, Làm sản nghiệp. 13 Lạy CHÚA, Danh Ngài tồn tại đời đời; Lạy Chúa, Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia. 14 Vì CHÚA sẽ bào chữa cho dân Ngài Và tỏ lòng thương xót các tôi tớ Chúa. 15 Những tượng thần của các nước làm bằng bạc và vàng; Là sản phẩm của tay người 16 Chúng có miệng nhưng không nói được; Có mắt nhưng không thấy; 17 Có tai nhưng không nghe Và cũng chẳng có hơi thở trong miệng. 18 Những kẻ tạo nên các tượng thần Cùng tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy đều sẽ giống như chúng. 19 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA, Hỡi nhà A-rôn, hãy ca tụng CHÚA; 20 Hỡi nhà Lê-vi, hãy ca tụng CHÚA, Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài. 21 Hãy ca tụng CHÚA, Đấng từ Si-ôn, Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn