VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 138 | Thánh Thi 139 | Thánh Thi 140 | Châm Ngôn

Thánh Thi 139:1-3

139 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét Và biết tôi. 2 Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. 3 Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn