VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 138 | Thánh Thi 139 | Thánh Thi 140 | Châm Ngôn

Thánh Thi 139:24

139 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

24 Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn