VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 148 | Thánh Thi 149 | Thánh Thi 150 | Châm Ngôn

Thánh Thi 149

149 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài. U 2 Nguyện Y-sơ-ra-ên vui vẻ trong Đấng Tạo Hóa mình; Nguyện con dân Si-ôn vui mừng nơi Vua mình. 3 Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa; Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài. 4 Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho những kẻ khiêm nhường. 5 Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này; Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình 6 Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng y họ; Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ; 7 Để trả thù các nước Và trừng phạt các dân; 8 Để trói các vua chúng nó bằng xiềng Và cột những kẻ quí tộc của họ bằng xích sắt; 9 Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng. Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ Chúa. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn