VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 15 | Thánh Thi 16 | Thánh Thi 17 | Châm Ngôn

Thánh Thi 16:11

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn