VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 50 | Thánh Thi 51 | Thánh Thi 52 | Châm Ngôn

Thánh Thi 51:10

51 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn