VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 55 | Thánh Thi 56 | Thánh Thi 57 | Châm Ngôn

Thánh Thi 56:9

56 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, Vì tôi biết điều này: Đức Chúa Trời ở cùng tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn