VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 1:18-25; Ma-thi-ơ 2:9-10; Lu-ca 2:1-20
TBM
C:12/18/2019; 36 xem
Xem lần cuối 3/26/2020 9:58:24
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 300 xem
Xem lần cuối 3/20/2020 22:3:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:11
Thúy Loan
C:12/19/2014; 456 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 22:47:0
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:12-14
Thanh Hữu
C:12/16/2017; 125 xem
Xem lần cuối 3/23/2020 15:13:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Thúy Loan
C:12/2/2014; 497 xem
Xem lần cuối 3/6/2020 13:9:0
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:21-40
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 311 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 18:7:18
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Thanh Hữu
C:12/5/2019; 56 xem
Xem lần cuối 3/30/2020 20:50:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:7-20; Ma-thi-ơ 2:1-12
Bình Tú Ngọc
C:11/30/2018; 128 xem
Xem lần cuối 2/29/2020 19:36:9
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Bình Tú Ngọc
C:12/23/2017; 156 xem
Xem lần cuối 2/25/2020 3:48:37
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:8; Lu-ca 2:12; Khải-huyền 1:8
Tiểu Minh Ngọc
C:10/14/2014; P: 12/16/2014; 334 xem
Xem lần cuối 3/27/2020 14:30:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

Trang Chủ | Vườn Thơ