VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Xuân Đến Làm Ta Lại Nhớ Nhà

Bình Tú Ngọc
C:12/29/2018; 34 xem
Xem lần cuối 22.20 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Trời Muôn Thuở…

Bình Tú Ngọc
C:12/22/2018; 41 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Về Máng Cỏ

Bình Tú Ngọc
C:12/13/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỡi Thượng Đế!

Thi-thiên 146:2
Bình Tú Ngọc
C:12/7/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Gợi Nhớ...

Lu-ca 2:7-20; Ma-thi-ơ 2:1-12
Bình Tú Ngọc
C:11/30/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xin Hỏi Bạn???

Thi-thiên 103:2-4,6-10; Phi-líp 2:7-8
Bình Tú Ngọc
C:11/20/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Ơn Chúa

Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:16:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

Thi-thiên 8:5; Thi-thiên 119:11; Nhã-ca 5:10
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 41 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Trời

2 Cô-rinh-tô 6: 2; Giăng 1:12
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạm Biệt

Công-vụ các Sứ-đồ 20:18; Ma-thi-ơ 16:18; Hê-bơ-rơ 13:7
Bình Tú Ngọc
C:6/25/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:10:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ