VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:11-24
Hoa Phụng Tiên
C:1/18/2019; 8 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 8:34:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 37:1-9
Hoa Phụng Tiên
C:1/14/2019; 13 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Ngài

Thi-thiên 63:1-8
Hoa Phụng Tiên
C:1/10/2019; 26 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vọng Nguyện Cầu

Ê-phê-sô 6:18
Hoa Phụng Tiên
C:1/8/2019; 22 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Thờ Phượng Ngài

Khải-huyền 22:9b
Hoa Phụng Tiên
C:12/28/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thân Thể Christ

Hoa Phụng Tiên
C:12/25/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Khiến Tâm Bất An

Hoa Phụng Tiên
C:12/19/2018; 14 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ta Yêu Ngươi Thẳm Sâu

Ê-sai 54:2-10
Hoa Phụng Tiên
C:12/16/2018; 24 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Lạ Lùng

1 Phi-e-rơ 3:18
Hoa Phụng Tiên
C:12/10/2018; 19 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Rắn Đồng

Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:15-16
Hoa Phụng Tiên
C:12/2/2018; 16 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:51:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ