VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Nhiệm Vụ Thánh

Ê-xê-chi-ên 33:8-9; Ma-thi-ơ 25:14-30
Hoa Phụng Tiên
C:9/14/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chẳng Sợ Chi

Thi-thiên 56:11
Thanh Hữu
C:9/13/2018; 48 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:34:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Trại

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:9; Giăng 1:14; Khải-huyền 21:3
Hoa Phụng Tiên
C:9/13/2018; 15 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:34:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỏi Đáp

1 Phi-e-rơ 3:15
Tiểu Minh Ngọc
C:9/10/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 21:19:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Trong Thư Ê-phê-sô

Ê-phê-sô 1:23; Ê-phê-sô 2:14-15,19-22; Ê-phê-sô 5:24-25; Ê-phê-sô 6:11-12
Hoa Phụng Tiên
C:9/7/2018; 26 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:34:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Của Chúa (Chúa Nhật)

Mác 16:9; Giăng 20:19,26; 1 Cô-rinh-tô 16:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7
Hoa Phụng Tiên
C:9/6/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 20:20:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Chúa

Rô-ma 8:38-39
Thanh Hữu
C:9/6/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:44:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đối Thoại Đừng Đối Thụi

Ê-phê-sô 4:29; Châm-ngôn 25:11
Tiểu Minh Ngọc
C:9/4/2018; 34 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 11:29:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngai Thánh

Khải-huyền 4:2; Khải-huyền 22:1
Hoa Phụng Tiên
C:9/4/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 3:56:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mây

Ê-xê-chi-ên 1:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21; Châm-ngôn 16:15
Hoa Phụng Tiên
C:9/3/2018; 28 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:34:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ