VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Một Năm Mới Bình An

Một Năm Mới Bình An

Thi-thiên 91
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/6/2013; 1619 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 8:14:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1436 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 3:40:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nương Cậy Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/18/2008; 726 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2018 22:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Bóng Đấng Toàn Năng

Bóng Đấng Toàn Năng

Thi-thiên 91:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/31/2018 10:57:34
Xem  Chia sẻ
Làm Sao Để Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng

Làm Sao Để Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng

Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/8/2018; P: 5/2/2018; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 21:0:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Vui Mừng Trong Chúa Xuân

Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/11/2018; P: 3/9/2018; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 14:36:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thiên Sứ

Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/6/2010; 1287 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/7/2018 8:1:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Coi Chừng Tên Bắn Sẻ

Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1122 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2018 9:16:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Chúa

Thi-thiên 91:15-16
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/16/2015; 646 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 4:3:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Có Thiên Sứ Bảo Vệ

Thi-thiên 91:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/24/2012; 1209 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 7:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 91

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.