VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đổi Luật Hôn Nhân

Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 2:18-24; Ma-la-chi 3:6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 877 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 4:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Bị Đánh Mất

Lê-vi Ký 27:30-32; Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/31/2010; 685 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 21:17:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tỉa Sửa

Ma-la-chi 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 16:8:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến - Bí Quyết Thịnh Vượng

Ma-la-chi 3:1-12; Lu-ca 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 2104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 10:9:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Bội Bạc Của Con Dân Chúa

Ma-la-chi 3:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:9/18/2016; P: 9/25/2016; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Như Người Luyện Bạc

Ma-la-chi 3:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 370 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 18:15:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:7-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/13/2008; 1093 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 23:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Hội Thánh Qua Tấm Lòng Hiến Dâng (Phần 2)

Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 366 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 3:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1097 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-la-chi 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.