VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 41:1-13; Mác 14:10-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 247 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9; Giăng 12:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 900 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 2:17:44
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:1-21; Mác 14:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/1/2020; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 3:55:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 479 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 15:11:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2011; 539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 1:26:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 16:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11; Thi-thiên 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 6:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/1/2013; 1872 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 4:0:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 387 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 7:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/20/2011; 986 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 20:1:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.