VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Chúa Chịu Xức Dầu

Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9; Giăng 12:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 892 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 5:24:13
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26, Mác 14, Giăng 12.


SốKhách từMới xem
1Alameda, CA, US3358.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sự Tha Thứ Thiêng Liêng (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hội Thánh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.