VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Thi-thiên 145:1-21; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/20/2022; P: 2/26/2022; 170 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2022 4:58:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2022; P: 3/4/2022; 165 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2022 14:13:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 764 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/4/2022 21:42:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2022; P: 3/7/2022; 117 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2022 6:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 487 xem
Xem lần cuối 12/1/2022 6:52:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 906 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2022 16:25:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:01-3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2022 4:18:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 2023 xem 33 lưu
Xem lần cuối 12/7/2022 8:5:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 845 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2022 3:15:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 717 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2022 4:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.