VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 145:1-21; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/20/2022; P: 2/26/2022; 239 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 22:57:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2022; P: 3/4/2022; 244 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 11:34:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 839 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 4:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2022; P: 3/7/2022; 194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 15:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 563 xem
Xem lần cuối 12/4/2023 17:57:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 999 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/4/2023 5:6:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:01-3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1248 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 14:16:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 2213 xem 36 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 18:56:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 985 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 14:16:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 783 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 22:39:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.