VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Sai Đi

Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 540 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 19:37:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 49, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 49, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Website, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.