VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Chịu Khổ Để Đem Ơn Chúa Đến Cho Người Khác

Chịu Khổ Để Đem Ơn Chúa Đến Cho Người Khác

2 Cô-rinh-tô 6:1-13
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/28/2020; P: 10/19/2020; 835 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/1/2023 14:27:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.